În luna august 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 8,2 % , respectiv cu 5,5 %.

Comparativ cu luna august 2013, în luna august 2014 la punctele de frontieră s-a înregistrat o creştere atât la sosirile vizitatorilor străini cu 1,2% cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 17,7 %.

În primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din anul precedent, atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 5,5 % respectiv cu 5,7 %.

Ca să vă faceți o idee, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2014 au însumat 1202,8 mii, în creştere cu 8,2% faţă de cele din luna august 2013.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna august 2014 81,6%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 18,4%, ponderi apropiate de cele din luna august 2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (77,5% din total turişti străini), iar din aceştia 85,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Sosirile în hoteluri deţin în luna august 2014 o pondere de 72,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de luna august 2013, sosirile în hoteluri în luna august 2014 sunt în creştere cu 9,1%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2014 au însumat 3487,2 mii, în creştere cu 5,5% faţă de cele din luna august 2013.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna august 2014 87,3%,în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 12,7%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,0% din total turişti străini), iar din aceştia 84,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna august 2014 a fost de 3,1 zile la turiştii români, şi de 2,0 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna august 2014 a fost de 40,1% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă de luna august 2013.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna august 2014 s-au înregistrat la hoteluri
(49,9%), vile turistice (39,4%), hosteluri (30,3%) şi la popasuri turistice (26,6%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2014 de 1155,7 mii, în creştere cu 1,2% faţă de luna august 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (93,6%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 54,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (25,0%), Bulgaria (23,6%), Germania (10,3%), Polonia (9,6%), Italia (6,1%) şi Austria (4,3%) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2014 de 1654,0 mii, în creştere cu 17,7% comparativ cu luna august 2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele   mai utilizate de vizitatorii români   pentru plecările   în străinătate, reprezentând 82,7% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada ianuaria- august au însumat 5743,3 mii, în creştere cu 5,5% faţă de cele din perioada similară a lui 2013.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,1%, ponderi apropiate de cele de anul trecut.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (77,7% din total turişti străini), iar din aceştia 85,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene .

Sosirile în hoteluri deţin o pondere de 74,5% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de prímele opt luni din 2013, sosirile în hoteluri în aceeasi perioadă de timp sunt în creştere cu 6,0%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 14049,3 mii, în creştere cu 5,7% faţă de cele din perioada ianuarie-august 2013.

Din numărul total de înnoptări, 82,1% reprezintă înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1.I-31.VIII.2014, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 17,9%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,1% din total turişti străini), iar din aceştia 84,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada ianuaria-august 2014 a fost de 2,6 zile la turiştii români, iar la turiştii străini a fost de 2,0 zile.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 26,6% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de perioada de anul trecut.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.I-31.VIII.2014 s-au înregistrat la hoteluri (33,4%), la căsuţe turistice (21,9%) şi la vile turistice (21,5%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.I-31.VIII 2014 de 5738,9 mii, în creştere cu 2,0% faţă de perioada 1.I-31.VIII.2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (92,7%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România 59,0% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (29,2%), Bulgaria ( 23,9%), Germania ( 9,5%), Italia ( 7,0%), Polonia (6,6%) şi Austria (4,2%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.I-31.VIII.2014 de 8454,4 mii, în creştere cu 7,1%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români   pentru plecările   în străinătate, reprezentând 76,1% din numărul total de plecări.